Các bước chuẩn bị cho chương trình
Thông thường, trong việc phát triển phần mềm, người phát triển phải tuân thủ theo quy
trình phát triển phần mềm một cách nghiêm ngặt và quy trình này đã được chuẩn hóa. Tuy
nhiên trong phạm vi của chúng ta là tìm hiểu một ngôn ngữ mới và viết những chương trình
nhỏ thì không đòi hỏi khắt khe việc thực hiện theo quy trình. Nhưng để giải quyết được
những vấn đề thì chúng ta cũng cần phải thực hiện đúng theo các bước sau. Đầu tiên là phải
xác định vấn đề cần giải quyết. Nếu không biết rõ vấn đề thì ta không thể tìm được phương
pháp giải quyết. Sau khi xác định được vấn đề, thì chúng ta có thể nghĩ ra các kế hoạch để
thực hiện. Sau khi có một kế hoạch, thì có thể thực thi kế hoạch này. Sau khi kế hoạch được
thực thi, chúng ta phải kiểm tra lại kết quả để xem vấn đề được giải quyết xong chưa. Logic
này thường được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lập trình.
Khi tạo một chương trình trong C# hay bất cứ ngôn ngữ nào, chúng ta nên theo những
bước tuần tự sau:
 Xác định mục tiêu của chương trình.
 Xác định những phương pháp giải quyết vấn đề.
 Tạo một chương trình để giải quyết vấn đề.
 Thực thi chương trình để xem kết quả.
Ví dụ mục tiêu để viết chương trình xử lý văn bản đơn giản, mục tiêu chính là xây dựng
chương trình cho phép soạn thảo và lưu trữ những chuỗi ký tự hay văn bản. Nếu không có
mục tiêu thì không thể viết được chương trình hiệu quả.
Bước thứ hai là quyết định đến phương pháp để viết chương trình. Bước này xác định
những thông tin nào cần thiết được sử dụng trong chương trình, các hình thức nào được sử
dụng. Từ những thông tin này chúng ta rút ra được phương pháp để giải quyết vấn đề.
Bước thứ ba là bước cài đặt, ở bước này có thể dùng các ngôn ngữ khác nhau để cài đặt,
tuy nhiên, ngôn ngữ phù hợp để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất sẽ được chọn. Trong
phạm vi của sách này chúng ta mặc định là dùng C#, đơn giản là chúng ta đang tìm hiểu nó!
Và bước cuối cùng là phần thực thi chương trình để xem kết quả.

Chương trình C# đơn giản
Để bắt đầu cho việc tìm hiểu ngôn ngữ C# và tạo tiền đề cho các chương sau, chương đầu
tiên trình bày một chương trình C# đơn giản nhất.
Ví dụ 2.1 : Chương trình C# đầu tiên.
—————————————————————————–
class ChaoMung
{
static void Main( )
{
// Xuat ra man hinh
System.Console.WriteLine(“Chao Mung”);
}
} —
—————————————————————————
Kết quả:
Chao Mung
—————————————————————————–
Sau khi viết xong chúng ta lưu dưới dạng tập tin có phần mở rộng *.cs (C sharp). Sau đó
biên dịch và chạy chương trình. Kết quả là một chuỗi “Chao Mung” sẽ xuất hiện trong màn
hình console.
Các mục sau sẽ giới thiệu xoay quanh ví dụ 2.1, còn phần chi tiết từng loại sẽ được trình
bày trong các chương kế tiếp.

Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu Lớp, đối tượng và kiểu dữ liệu (type)

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

1 COMMENT

LEAVE A REPLY


*