Forefront TMG sử dụng một khái niệm “multi networking”. Để định nghĩa topo mạng, đầu tiên chúng ta cần tạo các mạng trong Forefront TMG. Sau khi đã tất cả các mạng cần thiết, chúng ta cần được tạo quan hệ cho các mạng này với nhau dưới dạng các rule mạng. Forefront TMG hỗ trợ hai kiểu rule mạng đó là:

– Route – Đây là kiểu sẽ thiết lập một kết nối mạng hai chiều giữa hai mạng, kiểu thiết lập này sẽ định tuyến các địa chỉ IP gốc giữa hai mạng.

– NAT – Đây là kiểu thiết lập kết nối mạng theo một hướng duy nhất giữa hai mạng, kiểu thiết lập này sẽ che giấu các địa chỉ IP trong các đoạn mạng bằng địa chỉ IP của adapter mạng tương ứng.

Sau khi đã tạo các mạng và các rule cho mạng, bạn phải tạo các rule cho tường lửa để cho phép hoặc từ chối lưu lượng giữa các mạng được kết nối. oktot.com sẽ giới thiệu về rule ở các bài viết tiếp theo.

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

1 COMMENT

LEAVE A REPLY


*