Mặc định WordPress có 3 size hình ảnh được tao ra bởi hàm add_image_size() với 3 giá trị là: thumbnail (nhỏ), medium(vừa), large (lớn). Khi đó, bạn vừa upload một tấm hình vào bài viết, sẽ có 3 sự lựa chọn tương ứng như trên. Hãy xem hình minh họa bên dưới nhé:

image-details

Ta có thể lựa chọn một trong 3 size hình cho bài viết

Cách hạn chế wordpress tự động sinh thêm ảnh cho trường hợp 3 size mặc định của WordPress này đó là xóa size ảnh. Cách đơn giản nhất đó là đưa các giá trị width (rộng) và hight (cao) của 3 size hình về 0 px.

Để thực hiện bạn vào phần settings trong trang Dashboard và chọn mục media, rồi điền tham số là 0 cho tất cả các trường như hình bên dưới.

reset size image

Đưa các tham số về 0 để tắt tự động sinh ra ảnh

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*