My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci su tesisat tamiri sisli kombi tamiri satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

C# CƠ BẢN

C# CƠ BẢN

C# CƠ BẢN

Phương thức vô danh trong C#

Chúng ta đã bàn luận rằng Delegate được sử dụng để tham chiếu bất kỳ phương thức nào mà có cùng dấu hiệu như trong Delegate đó. Nói cách khác, bạn...

Generic trong C#

Generic trong C# cho phép bạn trì hoãn các đặc điểm kỹ thuật (Specification) của kiểu dữ liệu của việc lập trình các phần tử trong một lớp hoặc một phương...

Lớp BitArray trong C#

Lớp BitArray quản lý một mảng của các giá trị bit, được biểu diễn như là Boolean, là cái mà true biểu thị bởi bit on (1) và false biểu thị...

Lớp Queue trong C#

Nó đại diện cho một bộ sưu tập của đối tượng first-in, first out. Nó được sử dụng khi bạn cần truy cập các đối tượng vào trước, ra trước. Khi...

Lớp Stack trong C#

Nó đại diện cho một bộ sưu tập của các đối tượng last-in, first out. Nó được sử dụng khi bạn cần truy cập các items vào sau ra trước. Khi...

Lớp SortedList trong C#

Lớp SortedList đại diện cho một bộ sưu tập các cặp khóa-giá trị được sắp xếp theo khóa và có thể truy cập bằng khóa hoặc bằng chỉ số. Một danh sách...

Lớp Hashtable trong C#

Các lớp Hashtable đại diện cho một bộ sưu tập các cặp khóa-giá trị và được tổ chức dựa trên các mã băm của khoá. Nó sử dụng  khóa để truy...

Lớp ArrayList trong C#

Nó đại diện cho một bộ sưu tập lệnh của một đối tượng có thể lập được chỉ mục riêng. Nó là một cách cơ bản để thay thế cho một...

Collections trong C#

Lớp collection là một lớp chuyên biệt cho việc lưu trữ dữ liệu và phục hồi. Lớp này cung cấp các hỗ trợ như stacks, queues, lists, and hash tables. Hầu...

Sự kiện trong C#

Sự kiện là những hành động của người sử dụng như phím bấm, nhấp chuột, di chuyển chuột, vv, hoặc một số sự kiện như vậy là hệ thống tạo ra...

Chỉ mục trong C#

Một chỉ mục cho phép một đối tượng được lập các chỉ số như một mảng. Khi bạn xác định một chỉ mục cho một lớp, lớp này được xem như...

Properties trong C#

Properties là tên một thành viên của lớp, cấu trúc, và giao diện. Biến thành viên và các phương thức trong một lớp hoặc cấu trúc được gọi là Fields. Còn...

Reflection trong C#

Đối tượng Reflection được sử dụng để thu thập loại thông tin tại thời điểm chạy. Lớp này cho phép truy cập vào các siêu dữ liệu của một chương trình...

Attributes trong C#

Attribute là một thẻ khai báo được sử dụng để truyền tải thông tin thời gian chạy về các hành vi của các yếu tố khác nhau như lớp, phương pháp,...
- Advertisement -