Friday, January 19, 2018
C# CƠ BẢN

C# CƠ BẢN

C# CƠ BẢN

Các chỉ thị tiền xử lí trong C#

các chỉ thị tiền xử lí trong C# Bên cạnh các từ khoá thường dùng, C# có 1 số lệnh tiền xử lí .những lệnh này không bao giờ được biên dịch...

Một số Common Controls đơn giản và các ví dụ trong C#

Chào các bạn! Mục đích chính của bài viết này là giới thiệu đến các bạn các Common Controls đơn giản mà chắc chắn trong quá trình học môn lập trình...

Chuỗi trong C#

Trong C #, bạn có thể sử dụng chuỗi là mảng các ký tự. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng từ khóa string để khai báo một biến chuỗi. Để...

Namespaces trong C#

Một namespace được thiết kế để cung cấp một cách để giữ một bộ các tên riêng biệt. Tên lớp được khai báo trong một namespace không xung đột với các...

Reflection trong C#

Đối tượng Reflection được sử dụng để thu thập loại thông tin tại thời điểm chạy. Lớp này cho phép truy cập vào các siêu dữ liệu của một chương trình...

Serial C# cơ bản – Bài 09: Câu lệnh điều kiện trong C#

Cấu trúc điều khiển đòi hỏi phải lập trình để chỉ định một hoặc nhiều điều kiện, để đánh giá hay kiểm tra bởi chương trình, cùng với một hoặc nhiều câu...

Ví dụ về chuỗi trong lập trình C# (phần 1)

Ví dụ về các hoạt động đơn giản trên chuỗi Các chương trình C # dưới đây được biên dịch và thực hiện thành công với Microsoft Visual Studio. Kết quả của...

Mảng một chiều trong C#

Giới thiệu Mảng là một tập hợp có thứ tự của những đối tượng, tất cả các đối tượng này cùng một kiểu. Mảng trong ngôn ngữ C# có một vài sự...

Tạo Form có hình dạng bất kỳ trong C#

  Bạn muốn tạo ra ứng dụng có giao diện gây ấn tượng với người dùng, form bình thường có dạng hình dạng chữ nhật hoặc vuông không thỏa mãn yêu cầu...

Tính đa hình trong C#

Đa hình có nhiều hình thức về nghĩa. Trong mô hình lập trình hướng đối tượng, đa hình thường được hiểu là “một giao diện, nhiều chức năng”. Đa hình có thể...

Các ví dụ về định dạng ngày tháng trong C#

Ở phần trước mình đã giới thiệu một số ví dụ về các hoạt động toán học cơ bản, bài này sẽ tiếp tục với các ví dụ về định dạng...

Từ định danh và từ khoá trong lập trình C#

Từ định danh và từ khoá trong lập trình C# Từ định danh là tên chúng ta đặt cho biến, để định nghĩa kiểu sử dụng như các lớp , cấu trúc,...

Serial C# cơ bản – Bài 06: Cách sử dụng biến trong C#

Một biến (Variable) có tên quy định, một vùng lưu trữ để chương trình có thể hoạt động. Mỗi biến trong C # có một kiểu dữ liệu cụ thể, được...

Các bài toán cơ bản trong lập trình C# (Phần 01)

Phần này sẽ cùng các bạn làm quen với các ví dụ cơ bản. Mỗi ví dụ bao gồm mô tả của chương trình, mã C # cũng như kết quả của chương...
- Advertisement -