Friday, January 19, 2018

Biểu thức chính quy (Regular Expression) trong C#

Biểu thức chính quy là 1 dạng kĩ thuật nhỏ mà hữu ích trong 1 vùng rộng lớp của chương trình, mặc dù không được nhiều nhà phát triển biết đến....

Hoạt động tập tin nâng cao trong C # (Phần 2)

Ở phần trước mình đã giới thiệu với các bạn về đọc và viết trên tập tin văn bản nhờ sử dụng lớp StreamReader và StreamWriter. Bài này sẽ tiếp tục...

Thread (luồng) Trong C#

1 thread là 1 chuỗi liên tiếp những sự thực thi trong chương trình. trong 1 chương trình C# ,việc thực thi bắt đầu bằng phương thức main() và tiếp tục...

Tìm hiểu về Namespaces trong C#

Namespaces                                                            Namespace cung cấp cho ta...

Hoạt động tập tin nâng cao trong C # (Phần 3)

Ở phần 2 mình đã giới thiệu các hoạt động trên tập tin nhị phân, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống tệp của Windows trong topic này. C # cho...

Các mã không an toàn trong C#

Các mã không an toàn Có những trường hợp ta cần truy xuất bộ nhớ trực tiếp khi ta muốn truy xuất vào các hàm bên ngoài ( không thuộc .NET) mà...

Chương 4: Lập trình mạng Sử dụng các lớp System.Net.Sockets

Ở các chương trước chúng ta đã học các lớp Socket mức thấp để tạo ứng dụng TCP và UDP. Tuy nhiên đối với những người mới lập trình mạng thì thường...

Encapsulation – Tính bao đóng trong C#

Encapsulation được định nghĩa là quá trình che giấu một hoặc nhiều mục tin trong một khối vật lý hoặc logic. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, đóng gói giúp ngăn...

Chương 1: Tổng quan an toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính

Các nội dung trình bày 1.Các nguyên tắc nền tảng của an ninh mạng 2.Các nguy cơ mất an ninh mạng 3.Các mục tiêu an ninh mạng 4.Giải pháp kỹ thuật trong lập kế hoạch...

Repository Pattern trong ASP .NET và Entity Framework

Trong bài này, mình sẽ giới thiệu với các bạn 1 design pattern được sử dụng nhiều trong lập trình, đó là Repository design pattern cụ thể hơn là Repository Pattern...

C# Lập trình mạng: Xây dựng ứng dụng client – server hướng kết nối...

Sau khi học xong phần lý thuyết chương 2. Chúng ta sẽ tiến hành xây dựng ứng dụng Client – Server dạng hướng kết nối (TCP Socket) Các bước chính Mô hình ứng dụng Các thao...

System.object Trong C#

System.object Oử những bài trước chúng ta đã xem xét về system.object. chúng ta biết rằng đó là lớp cơ sở chung mà mọi đối tượng khác được thừa kế và ta...

Sử dụng các lớp helper của C# Socket (Phần 1)

Trong các bài viết trước, đa số các chương trình đơn giản đã giới thiệu đến các bạn khá phức tạp và khó hiểu với người mới bắt đầu lập trình...

Chương 2: Lập trình Socket hướng kết nối (TCP Socket)

Trong lập trình mạng dùng Socket, chúng ta không trực tiếp truy cập vào các thiết bị mạng để gởi và nhận dữ liệu. Thay vì vậy, một file mô tả...
- Advertisement -