Friday, February 23, 2018

Dịch vụ LDAP trên Linux

Bài viết hướng dẫn sử dụng LIGHT WEIGHT DIRECTORY ACCESS PROTOCOL – LDAP trên Linux Hiện nay, để xây dựng được các hệ thống lớn điều tối quan trọng là phải biết cách tích hợp các hệ thống khác nhau lại với nhau để có thể sử dụng chúng chung giữa các hệ thống với […]

The post Dịch vụ LDAP trên Linux appeared first on oktot.com.

Triển khai dịch vụ Samba trên Linux

Do Network File Service – NFS có nhiều nhược điểm hôm nay oktot.com sẽ hướng dẫn các bạn Triển khai dịch vụ Samba trên Linux. Chuẩn bị: Nhóm 2 máy: Máy 1 (linux), Máy 2 (Windows 2003)            Đặt địa chỉ IP – Samba là dịch vụ triển khai file server […]

The post Triển khai dịch vụ Samba trên Linux appeared first on oktot.com.

Cấu hình DNS trên Linux​

Bạn là Administrator của công ty LHV, công ty mua domain lhv.com.vn. Hiện tại công ty có các server public ra ngoài internet gồm: Web Server có IP address 192.168.1.2 được public với tên www.lhv.com.vn và lhv.com.vn, Mail Server có IP address 192.168.1.3 được public với tên mail.lhv.com.vn, LDAP Server có  IP address 192.168.1.4 được […]

The post Cấu hình DNS trên Linux​ appeared first on oktot.com.

Network File Service trên Linux

Việc chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính trên Windows khá đơn giản, Linux thì như thế nào? bài viết sau đây sẽ Hướng dẫn các bạn dịch vụ Network File Service (NFS) trên Linux. Chuẩn bị: nhóm 2 máy linux Máy 1: nfs server Máy 2: nfs client – Đặt địa chỉ IP […]

The post Network File Service trên Linux appeared first on oktot.com.

Làm cách nào để thực thi một tác vụ với thời điểm được định...

Bạn cần tự động hóa một số công việc như sao lưu, tự động cập nhật hoặc đồng bộ các tập tin …Tương tự chức năng Task Schedule trên hệ điều hành Windows, Linux cung cấp dịch vụ cron để cho phép người dùng thực thi một ứng dụng với thời điểm được định sẵn. […]

The post Làm cách nào để thực thi một tác vụ với thời điểm được định trước trên linux? appeared first on oktot.com.

Các lệnh thường sử dụng để xem thông tin phần cứng trong Linux

Với việc tự trang bị server, toàn bộ thông tin chi tiết về phần cứng của nó đã được phía nhà cung cấp bàn giao đầy đủ. Trong thực tế, bạn có thể gặp tình huống như sau: bạn thuê VPS từ một nhà cung cấp với cấu hình phần cứng đã được thỏa thuận […]

The post Các lệnh thường sử dụng để xem thông tin phần cứng trong Linux appeared first on oktot.com.

- Advertisement -