Friday, February 23, 2018

Network File Service trên Linux

Việc chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính trên Windows khá đơn giản, Linux thì như thế nào? bài viết sau đây sẽ Hướng dẫn các bạn dịch vụ Network File Service (NFS) trên Linux. Chuẩn bị: nhóm 2 máy linux Máy 1: nfs server Máy 2: nfs client – Đặt địa chỉ IP […]

The post Network File Service trên Linux appeared first on oktot.com.

Triển khai dịch vụ FTP trên Linux​

FTP – FILE TRANSFER PROTOCOL Chuẩn bị: Nhóm 2PC PC1: (FTP Server) sử dụng HDH Linux PC2: (FTP Client) sử dụng HDH Windows 2003 PC1 – Cài đặt #mount /dev/cdrom /media #rpm -ivh /media/CentOS/vsftpd-2.0.5-10.el5.i386.rpm – Cấu hình #vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf      12 anonymous_enable=YES 15 local_enable=YES                                //cho phép sử dụng local user truy cập 18 write_enable=YES                    […]

The post Triển khai dịch vụ FTP trên Linux​ appeared first on oktot.com.

Sử dụng lệnh TAR trong Linux

Lệnh tar, được viết tắt từ “tape archive”, thường được các quản trị viên hệ thống Linux/Unix sử dụng. Mục đích của lệnh tar là tạo, nén, giải nén và xem nội dung của các file nén. Điều này làm cho việc lưu trữ, di chuyển các file từ máy tính này sang máy tính […]

The post Sử dụng lệnh TAR trong Linux appeared first on oktot.com.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix​

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix Chuẩn bị: Nhóm 3 PC PC1: Cài và cấu hình DNS server PC2,PC3: Khai báo DNS sever Linux có 3 dịch vụ mail: sendmail, qmail và postfix. I. Cài và cấu hình postfix PC1 – Cài postfix #rpm -ivh /media/CentOS/postfix-2.3.3-2.i386.rpm – Tắt sendmail #netstat -anp | grep […]

The post Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix​ appeared first on oktot.com.

Triển khai dịch vụ Samba trên Linux

Do Network File Service – NFS có nhiều nhược điểm hôm nay oktot.com sẽ hướng dẫn các bạn Triển khai dịch vụ Samba trên Linux. Chuẩn bị: Nhóm 2 máy: Máy 1 (linux), Máy 2 (Windows 2003)            Đặt địa chỉ IP – Samba là dịch vụ triển khai file server […]

The post Triển khai dịch vụ Samba trên Linux appeared first on oktot.com.

Cấu hình DHCP trên Linux

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP – DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL Chuẩn bị: Máy 1: Linux, IP Address: 192.168.1.0/24 Máy 2: Windows, IP Address: 192.168.1.0/24 1. Cài và cấu hình DHCP server Máy 1: – Cài 2 gói: dhcp-3.0.5, dhcp-devel #rpm -ivh /media/CentOS/dhcp-3.0.5-7.el5.i386.rpm #rpm -ivh /media/CentOS/dhcp-devel-3.0.5-7.el5.i386.rpm – Cấu hình #vi /etc/dhcpd.conf                 //chưa có gì – Copy […]

The post Cấu hình DHCP trên Linux appeared first on oktot.com.

- Advertisement -