Friday, February 23, 2018

Các tính năng của Firewall Pfsense

Routing Một trong những tính năng chính của một Firewall ngoài việc lọc và thực hiện NAT là định tuyến được lưu thông trong mạng. Nó bao gồm các tuyến tĩnh,...

Cấu hình Edge Firewall template trên Forefront TMG Server

  Edge Firewall template là một network template cơ bản giúp kết nối mạng bên trong với Internet, và được bảo vệ bởi Forefront TMG. Để sử dụng Edge Firewall template, chúng...

Route và NAT trong TMG

  Để có thể hiểu rõ hơn cơ chế làm việc trong các firewall. Hôm nay oktot.com sẽ gởi đến các bạn một số khái niệm cơ bản đó là; Route Relationships...

Các mô hình Firewall

Forefront TMG sử dụng một khái niệm “multi networking”. Để định nghĩa topo mạng, đầu tiên chúng ta cần tạo các mạng trong Forefront TMG. Sau khi đã tất cả các...

Hướng dẫn cấu hình máy trạm ra net trong TMG

  Trong bài viết trước oktot.com đã hướng dẫn các bạn cài đặt Forefront TMG Server cũng như triển khai Cấu hình Edge Firewall template trên Forefront TMG Server. Tuy nhiên mặc...

Network Rule là gì? cách tạo Network Rule trong TMG

  Sau khi cài đặt TMG bạn sẽ nhận thấy rằng một số mạng đã được xây dựng trên Tab Networks. Các mạng này khác nhau tùy thuộc vào mẫu mạng áp...

Các thành phần của Access Rule, hướng dẫn tạo Access rule

  Khi làm việc với TMG thì việc quản lý Rule rất quan trọng. Ở bài viết trước itshare24h.com đã giới thiệu với các bạn Network Rule. Hôm này chúng ta sẽ làm...

Hướng dẫn cấu hình Firewall trên Windows Server 2016/2012/2008

  Windows Firewall with Advanced Security là một tường lửa chạy trên các phiên bản hệ điều hành Windows. Kể từ bản Windows Server 2008, Firewall này đã được cải tiến và...
- Advertisement -