SERIES LẬP TRÌNH C#

SERIES LẬP TRÌNH C#

Bài 5: Lớp, đối tượng và kiểu dữ liệu (type), Phương thức và Chú...

Lớp, đối tượng và kiểu dữ liệu (type) Điều cốt lõi của lập trình hướng đối tượng là tạo ra các kiểu mới. Kiểu là một thứ đượcxem như trừu tượng....

Bài 6: Namespace trong C#

NamespaceNhư chúng ta đã biết .NET cung cấp một thư viện các lớp đồ sộ và thư viện này có tên làFCL (Framework Class Library). Trong đó Console chỉ là...
- Advertisement -