Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy thứ và ngày giờ hiện tại bằng ngôn ngữ PHP. Tuy nhiên thì có rất nhiều cách để làm điều này, đây chỉ là một cách trong số đó.

Lập trình PHP

Thời gian gần đây mình đã nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn độc giả hỏi về cách viết hàm PHP để lấy thứ ngày hiện tại theo giờ Việt Nam. Lấy ngày giờ hiện tại thì chắc bạn đã biết rồi, nhưng lấy thêm thứ hiện tại nữa thì cái này hơi dài thêm một tý.

Đầu tiên chúng ta sẽ thiết lập Time Zone để hệ thống lấy đúng ngày giờ của Việt Nam bằng hàm:

date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

Bây giờ sẽ là đoạn code lấy thứ hiện tại và chuyển thể sang ngôn ngữ Tiếng Việt:

$weekday=date(“l”);
$weekday=strtolower($weekday);
switch($weekday){
    case‘monday’:
        $weekday=‘Thứ hai’;
        break;
    case‘tuesday’:
        $weekday=‘Thứ ba’;
        break;
    case‘wednesday’:
        $weekday=‘Thứ tư’;
        break;
    case‘thursday’:
        $weekday=‘Thứ năm’;
        break;
    case‘friday’:
        $weekday=‘Thứ sáu’;
        break;
    case‘saturday’:
        $weekday=‘Thứ bảy’;
        break;
    default:
        $weekday=‘Chủ nhật’;
        break;
}

Bây giờ chúng ta sẽ dùng hàm lấy thêm ngày giờ hiện tại, bạn có thể thay đổi lại định dạng ngày tháng nếu cần:

date('d/m/Y H:i:s')

Cuối cùng chúng ta sẽ ráp mọi thứ lại với nhau thành một hàm chuẩn lấy thứ và ngày giờ hiện tại theo giờ Việt Nam với ngôn ngữ PHP.

functionsw_get_current_weekday(){
    date_default_timezone_set(‘Asia/Ho_Chi_Minh’);
    $weekday=date(“l”);
    $weekday=strtolower($weekday);
    switch($weekday){
        case‘monday’:
            $weekday=‘Thứ hai’;
            break;
        case‘tuesday’:
            $weekday=‘Thứ ba’;
            break;
        case‘wednesday’:
            $weekday=‘Thứ tư’;
            break;
        case‘thursday’:
            $weekday=‘Thứ năm’;
            break;
        case‘friday’:
            $weekday=‘Thứ sáu’;
            break;
        case‘saturday’:
            $weekday=‘Thứ bảy’;
            break;
        default:
            $weekday=‘Chủ nhật’;
            break;
    }
    return$weekday.‘, ‘.date(‘d/m/Y H:i:s’);
}

Bạn có thể sử dụng hàm này trong các dự án PHP hoặc áp dụng ngay vào blog WordPress của bạn nhé. Chúc bạn thành công.

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*