Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp trong PHP, cũng như các quy ước cơ bản trong khi viết mã PHP. Rất đơn giản thôi chúng ta bắt đầu nào .

PHP Syntax

    Mã lệnh PHP được thực thi trên máy chủ , sau khi thực thi xong kết quả trả ở dạng tài liệu HTML và dược gửi tới trình duyệt

 

Cú pháp cơ bản của PHP

Một khối mã lệ nh PHP luôn luôn bắt đầu với thẻ: <?php và kết thúc với thẻ ?>. Một khối kịch bản
PHP có thể được đặt bất cứ nơi nào trong tài liệ u. Trong nhiều trường hợp thì ta cũng có thể dùng dạng
ngắn gọn như sau:

 

                              <?
                                           Mã lệnh đư ợc đặt ở đây
                              ?>

 

Một tài liệu PHP thường chứa các cặp thẻ HTML, cũng tương tự như tệp tin HTML và một số mã lệnh
PHP

Dưới đây là ví dụ đơn giản in ra màn hình dòng chữ “ Chào mừng các bạn đến với itshare24h.com

 

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/h tml; charset=utf-8" />
<title>itshare24h.com - chia sẻ kiến thức lập trình </title>
</head>
<body>
  <?php
     echo "Chào mừng các bạn đến với itshare24h.com";
  ?>
</body>
</html>

 

Mỗi dòng trong kịch bản PHP đều kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;)

Trong PHP có 2 lệnh cơ bản để in ra màn hình là : echo print . Trong ví dụ trên ta sử dụng lệnh echo để in một chuỗi ra màn hình .  Các bạn cũng có thể thử dùng lệnh print nhé

 

Chú ý : Ở đây các bạn cần lưu ý là tệp tin phải có phần mở rộng là .php . Nếu tệp tin có phần mở rộng là .html thì khố lệnh PHP sẽ không được thực thi

 

Ghi chú trong PHP

Trong khi viết mã PHP chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những sai sót, các điểm qua trọng trong đoạn mã cần phải nhớ để sau này tiện lợi cho việc nâng cấp hoặc chỉnh sữa đoạn mã của mình. Cũng như tất cả các ngôn ngữ lập trình khác PHP cũng cho phép bạn tạo một đọn chú thích để tiện cho bạn trong việc xử lý và chỉnh sửa sau này . 

 

Để ghi chú trong PHP thì chúng ta có 2 phương pháp ghi chú: Ghi chú từng dòng và ghi chú khối
lệnh (nhiều dòng).
Đối với ghi chú từng dòng ta sử dụng cú pháp: //Thông tin ghi chú
Đối với ghi chú khối lệnh (nhiều dòng) ta sử dụng cú pháp:  /* Khối lệnh cần ghi chú*/

 

Ví dụ:

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/h tml; charset=utf-8" />
<title>itshare24h.com - chia sẻ kiến thức lập trình </title>
</head>
<body>
  <?php
     echo "Chào mừng các bạn đến với itshare24h.com"; // in một chuỗi ra màn hình   
    /*
     Khối lệnh được đánh dấu . Tất cả những dòng nằm trong khối này khi chạy thì nó sẽ được bỏ qua
    */
  ?> 
</body>
</html>

 

Trong phần chú thích ta có thể viết bất cứ những gì ta muốn những nó sẽ  không ảnh hưởng đến kết quả thực thi trong file PHP 

 

 

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*