Chào các bạn , bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng code hiển thị lượt xem bài viết cho WordPress mà không cần dùng Plugin

 

 Mặc định của WordPress không có phần hiển thị lượt xem cho  từng bài viết vậy để hiển thị các bạn làm theo các bước sau :

 

Bước 1 : 

Các bạn mở file functions.php của theme wordpress , các bạn chèn đoạn code sau vào phần cuối cùng và trước dấu ?>

 

function getPostViews($postID){
    $count_key ='post_views_count';
    $count = get_post_meta($postID, $count_key,true);
    if($count==''){
        delete_post_meta($postID, $count_key);
        add_post_meta($postID, $count_key,'0');
        return"0 View";
    }
    return $count.' Views';}function setPostViews($postID){
    $count_key ='post_views_count';
    $count = get_post_meta($postID, $count_key,true);
    if($count==''){
        $count =0;
        delete_post_meta($postID, $count_key);
        add_post_meta($postID, $count_key,'0');
    }else{
        $count++;
        update_post_meta($postID, $count_key, $count);
    }
  }
   // Remove issues with prefetching adding extra views
remove_action('wp_head','adjacent_posts_rel_link_wp_head',10,0);

 

Bước 2 :

 Các bạn mở tiếp file single.php của theme   wordpress lên và chèn đoạn code sau :

<?php
    setPostViews(get_the_ID());
?>

 

 Bước 3 :

Cuối cùng chèn đoạn code hiển thị lượt xem vào bất kì chỗ nào của bài viết mà bạn muốn hiển thị

<?php
          echo getPostViews(get_the_ID());
?>

 

Đơn giản vậy thôi . Chức các bạn thành công .

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*