Khi các bạn vào một Website và nhìn thấy trên Website đó  các hiển thị ngày tháng năm như : thứ tư, 4/6/2014 và các bạn cũng muốn trang của mình hiển thị như thế vậy phải làm thế nào . Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để  hiển thị ngày tháng năm trong PHP .

 

Chúng ta sẽ sử dụng một hàm function xử lý các định dạng thời gian như sau :

 

<?php
echo '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />';
echo 
returnDate(date("N"), "day") . ", " date("j") . "/" returnDate(date("n"), "month") . "/" date("Y");
function 
returnDate($num$tipe){
    
$str;
    switch(
$tipe){
        case 
"month":
            
$month_name = array("""01""02""03""04""05""06""07""08""09""10""11""12");
            
$str $month_name[floor($num)];
        break;
        case 
"day":
            
$day_name = array("""Thứ 2""Thứ 3""Thứ 4""Thứ 5""Thứ 6""Thứ 7""Thứ 8");
            
$str $day_name[floor($num)];
        break;
    }
    return 
$str;
}
?>
 

Các bạn có thể chèn đoạn Code này vào bất cư chỗ nào các bạn muốn hiển thị .

 

 

 Kết quả demo :

1

 

 

Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

1 COMMENT

LEAVE A REPLY


*