Trang WordPress của bạn hiện tại có đang dùng plugin để thực hiện chức năng này không ? Nếu có thì mình khuyên các bạn nên gỡ bỏ plugin đó ra, và tự tay làm cho nó hiển thị ở Sidebar hoặc ở bất cứ nơi nào mà bạn muốn nó hiển thị trong template của bạn. Đồng thơi qua bài viết này bạn sẽ nắm vững hơn về code lập trình trong trang WordPress.

comment wordpress

Các bạn sử dụng một trong những cách sau :

Cách 1 : Sử dụng vòng lặp (the loop)

Bạn có tể sử dụng vòng lặp trong WordPress để lấy ra những bài viết được mọi người bình luận nhiều nhất. Copy đoạn code sau vào template của bạn để thực hiện điều đó:

<?php $args = array( 'posts_per_page' => 10, // Chỉ định số lượng bài viết
'orderby' => 'comment_count', // Chỉ hoạt đông với phiên bản 2.9 trở lên
'order' => 'DESC' ); ?>
<?php query_posts($args); ?> <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
 <li><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
 <?php endwhile;?>

 

Cách 2 : Sử dụng get_posts

Đây là cách mà mình thích hơn cách 1, đơn giản , gọn và dễ chỉnh sửa

<?php $args= array( 'posts_per_page'=> 10, 'orderby'=> 'comment_count', 'order'=> 'DESC'); $recentposts= get_posts($args); foreach($recentpostsas$post) : setup_postdata($post); ?> <li><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></li> <?php endforeach; ?>

 

Cách 3 : Hiển thị bài viết được nhiều người bình luận theo Danh Mục (Category)

Trong cách này các bạn chỉ việc thêm vào tham số category_name.

$args= array( 'posts_per_page'=> 10, 'orderby'=> 'comment_count', 'order'=> 'DESC', 'category_name'=> 'Category Name'// thay Category Name bằng tên danh mục của bạn );

 

Chú ý :
Những đoạn code chỉ phù hợp với WordPress 2.9 trở nên, nếu bạn nào dùng phiên bản cũ hơn thì nên cập nhật lên phiên bản mới nhất trước khi tiến hành thủ thuật nha. Nếu bạn náo có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể để lại ý kiến ở mục comment nhé.


Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*