học css

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu với các bạn cách làm cho thẻ <div> có thanh cuộn giống khi ta sử dụng iFrame để load một trang khác.

Trước hết chúng ta có ví dụ về đoạn mã HTML như sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
 <title>example page</title>
</head>
<body>
<div id="page">
 <h1>Title</h1>
 <div id="scroll_box">
 <p>
  Put a long text in here. It will be crollable.<br/>
  Put a long text in here. It will be crollable.<br/>
  Put a long text in here. It will be crollable.<br/>
  Put a long text in here. It will be crollable.<br/>
  Put a long text in here. It will be crollable.<br/>
  Put a long text in here. It will be crollable.<br/>
  Put a long text in here. It will be crollable.<br/>
 </p>
</div>
<p>
 This content follows after the scrollable box.
</p>
</div>
</body>
</html>

Bây giờ chúng ta tiến hành style cho thẻ <div>, trước hết chúng ta cần phải đặt cố định chiều rộng và chiều cao của cho thẻ <div>

#scroll_box {
 height: 120px;
 width: 400px;
 ...
}

Để cho thẻ <div> hiển thị thanh cuộn chúng ta sẽ đặt thuộc tính display của thẻ <div> là auto

#scroll_box {
 height: 120px;
 width: 400px;
 display: auto;
 border: 1px solid #CCCCCC;
 margin: 1em 0;
}

Khi bạn đưa nội dung dài hơn chiều cao và chiều rộng của thẻ <div> thì trình duyệt sẽ tự động sinh ra thanh cuôn ngang và thanh cuộn dọc giống như iFrame. Kỹ thuật này hiện có khá nhiều Website sử dụng để có cách thể hiện nội dung riêng biệt của mình.

Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*