Học PHP


Chắc hẳn khi bạn lướt web sẽ thấy xuất hiện bên cạnh tiêu đề bài viết hoặc comment thường có thời gian hiển thị bên cạnh như : ” Cách đây 1 ngày “, ” Cách đây 3 ngày “,” Cách đây 2 tháng “ …
Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một hàm php giúp bạn làm được điều trên. Các bạn chỉ việc tạo 1 file tên là timeago.php và  copy đoạn code sau và sử dụng bất cứ khi nào bạn cần :

<?php
function time_stamp($time_ago)
{
$cur_time=time();
$time_elapsed = $cur_time - $time_ago;
$seconds = $time_elapsed ;
$minutes = round($time_elapsed / 60 );
$hours = round($time_elapsed / 3600);
$days = round($time_elapsed / 86400 );
$weeks = round($time_elapsed / 604800);
$months = round($time_elapsed / 2600640 );
$years = round($time_elapsed / 31207680 );
// Seconds
if($seconds <= 60)
{
echo " Cách đây $seconds giây ";
}
//Minutes
else if($minutes <=60)
{
if($minutes==1)
{
echo " Cách đây 1 phút ";
}
else
{
echo " Cách đây $minutes phút";
}
}
//Hours
else if($hours <=24)
{
if($hours==1)
{
echo "Cách đây 1 tiếng ";
}
else
{
echo " Cách đây  $hours tiếng ";
}
}
//Days
else if($days <= 7)
{
if($days==1)
{
echo " Ngày hôm qua ";
}
else
{
echo " Cách đây  $days ngày ";
}
}
//Weeks
else if($weeks <= 4.3)
{
if($weeks==1)
{
echo " Cách đây 1 tuần ";
}
else
{
echo " Cách đây  $weeks tuần";
}
}
//Months
else if($months <=12)
{
if($months==1)
{
echo " Cách đây 1 tháng ";
}
else
{
echo " Cách đây $months tháng";
}
}
//Years
else
{
if($years==1)
{
echo " Cách đây 1 năm ";
}
else
{
echo " Cách đây $years năm ";
}
}
}
?>

Để dễ hiểu mình xin làm 1 ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm này :

<?
include 'timeago.php';
$time="2012-07-05 15:47:01";
$time_ago =strtotime($time);
echo time_stamp($time_ago);
?>

Hy vọng đoạn hàm trên sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*