Phiên bản WordPress 3.7 giới thiệu cho chúng ta thêm cách truy vấn bài viết dựa theo ngày tháng chỉ định dễ dàng và linh hoạt hơn rất nhiều so với các phiên bản trước đó với tham số truy vấn date_query.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cách sử dụng tham số này. Giả sử các bạn cần lọc lấy 5 bài viết (posts) từ tuần trước . Các bạn có thể sử dụng date_query như sau :

$last_week_news = new WP_Query( array(
    'date_query' => array(
        array(
            'after' => '1 week ago',
            ),
        ),
        'posts_per_page' => 5,
    ));
$query = new WP_Query( $last_week_news );

Chúng ta cũng có thể lcoj lấy các bài viết theo ngày tháng chỉ định như : Lấy các bài viết bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2013 đến ngày 15 tháng 12 năm 2013 như sau.

$new_year_stories = new WP_Query( array(
    'date_query' => array(
        array(
            'after' => 'December 15th, 2012',
            'before' => 'January 15th, 2013',
        ),
    ),
    'posts_per_page' => 5,
));
$query = new WP_Query( $new_year_stories );

Ngoài ra chúng ta còn có thể lọc lấy các bài viết theo giờ chỉ định, giả sử chúng ta cần hiển thị các bài viết được xuất bản ngay trong buổi sáng trong ngày như sau :

$morning_news = array(
    'date_query' => array(
        array(
            'hour'      => 6,
            'compare'   => '>=',
        ),
        array(
            'hour'      => 9,
            'compare'   => '<=',
        ),
    ),
    'posts_per_page' => 10,
);
$query = new WP_Query( $morning_news );

Mình hy vọng với bài viết ngắn ngủi này, sẽ giúp các bạn có thêm sự lựa chọn để có thể lọc lấy các bài viết theo ý mình. Và quan trọng nhất là các bạn sẽ có thêm một kinh nghiệm cho bản thân.
Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*