Học PHP

Bạn cần nâng cao thứ hạng tìm kiếm trang web của bạn bằng việc làm tag cloud cho trang của mình, nếu bạn chưa biết cách lập trình ra sao thì đoạn code mà mình giới thiệu sau sẽ giúp bạn làm tốt điều đó, và bạn cũng có thể dùng nó để tham khảo nếu bạn muốn viết một module cho trang joomla hoặc widget cho trang wordpress của bạn.
Các bạn tạo một file cloud.php và dán (paste) đoạn code sau vào bên trong nó

<?php function getCloud( $data = array(), $minFontSize = 12, $maxFontSize = 30 )
{
$minimumCount = min($data);
$maximumCount = max($data);
$spread       = $maximumCount - $minimumCount;
$cloudHTML    = '';
$cloudTags    = array();
 
$spread == 0 && $spread = 1;
 
foreach( $data as $tag => $count )
{
$size = $minFontSize + ( $count - $minimumCount )
* ( $maxFontSize - $minFontSize ) / $spread;
$cloudTags[] = '<aphp plain" style="color: black !important;">. floor( $size ) . 'px'
. '" href="#" title="\'' . $tag  .
'\' returned a count of ' . $count . '">'
. htmlspecialchars( stripslashes( $tag ) ) . '</a>';
}
 
return join( "\n", $cloudTags ) . "\n";
}
?>

Và sau đây là ví dụ sử dụng đoạn code trên :

<?php
 
$arr = Array('Actionscript' => 35, 'Adobe' => 22, 'Array' => 44, 'Background' => 43,
'Blur' => 18, 'Canvas' => 33, 'Class' => 15, 'Color Palette' => 11, 'Crop' => 42,
'Delimiter' => 13, 'Depth' => 34, 'Design' => 8, 'Encode' => 12, 'Encryption' => 30,
'Extract' => 28, 'Filters' => 42);
echo getCloud($arr, 12, 36); // xuất ra màn hình
?>

Các bạn thấy sao, thật đơn giản phải không ? Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*