Sử dụng htaccess trong SEO

Khi làm SEO có những lỗi website cơ bản mà bạn cần phải fix ngay và luôn. Như 301 hay 404 là lỗi dễ thấy và dễ phát sinh nhất khi SEO web. Muốn website mình thân thiện hơn với bộ máy tiềm kiếm hơn, bạn có thể sử dụng phương pháp redirect bằng cách thay đổi file .htaccess được lưu trong thư mục root của host để fix.

 

Những phương thức htaccess thường được sử dụng trong seo:

1/ chuyển non-www sang www

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^seopro1.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.seopro1.com/$1 [L,R=301]

2/ chuyển www sang non-www

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^seopro1.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://seopro1.com/$1 [L,R=301]

3/ Chuyển link

Ví dụ: từ link www.seopro1.com/abc/ đến www.seopro1.com/xyz/

RewriteRule ^abc/ http://www.seopro1.com/xyz/ [L,R=301]

hoặc 

Redirect 301 /abc/ http://www.seopro1.com/xyz/

 

**khi link có dấu (UTF8) hay khoảng trắng thì link sẽ sinh những kí tự đặt biệt nên copy link cho lành nha :)

Ví dụ:

Giuong massage đa năng.jpg sẽ ra Giuong%20massage%20%C4%91a%20n%C4%83ng.jpg

htaccess khi Redirect 301:

Redirect 301  /Giuong%20massage%20%C4%91a%20n%C4%83ng.jpg http://www.seopro1.com/giuong-massage-da-nang.jpg

4/ htaccess 404 error 

Khi lỗi 404 xảy ra  sẽ chuyển đến trang : www.seopro1.com/404.php

ErrorDocument 404 /404.php

 

Trên đây mình đữ huwsng dẫn cư bản những phương thức htaccess thường được sử dụng trong seo 

Và một điều nữa nếu cs bạn nà àm website bằng ASP thì .Net nó không hỗ trợ htaccess. Vì vậy bạn nào đang SEO trên nền ASP thì chịu khó viết code để fix những lỗi 301 và 404 sinh ra nha :)

 

Chúc các bạn thành công 

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*