Chào các bạn bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hàm cơ bản trong PHP

 

Hàm là một khái niệm dùng để chỉ đến việc xây dựng một loạt các xử lý để đưa chúng ta đến một kết quả cuối cùng mình mong muốn và chỉ gói gọn trong một cái tên rất gần gũi.

 

Để giảm thời gian lặp lại 1 thao tác code nhiều lần, PHP hỗ trợ người lập trình việc tự định nghĩa cho mình những hàm có khả năng lặp lại nhiều lần trong website. Việc này cũng giúp cho người lập trình kiểm soát mã nguồn một cách mạch lạc. Đồng thời có thể tùy biến ở mọi trang. Mà không cần phải khởi tạo hay viết lại mã lệnh như HTML thuần.

 

Để tạo một hàm trong php các bạn khai báo như sau:

Cú pháp:

 <?php

        function ten_ham()

       {

            //Lệnh thực thi

      }

?> 

 

* Tên hàm có thể là một tổ hợp bất kỳ những chứ cái, con số và dấu gạch dưới, nhưng phải bắt đầu từ chứ cái và dấu gạch dưới.

Ở đâychúng ta khai báo định nghĩa một hàm có tên là ten_ham và không có tham biến truyền vào trong hàm.

 

Ta có ví dụ sau :

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/h tml; charset=utf-8" />
<title>itshare24h.com - chia sẻ kiến thức lập trình </title>
</head>
<body>

<?php 

     function name()

     {

              $name= array(“Dantri”, “kenh14”, “zing”, “vnexpress”);

 

             foreach ($name as $test)

 

            { echo “$test<br>”; }

 

      }

 

name();

?>
</body>
</html>

 

Kết quả hiển thị 

5

Lưu ý: Việc khai định nghĩa một hàm nhất thiết phải được đặt trong khối kịch bản của php (có nghĩa là phải được đặt giữa 2 thẻ <??>)

 

Nếu bạn muốn truyền tham số cho hàm để sử dụng trong việc tính toán, thực thi của hàm thì có thể khai báo như sau:

Cú pháp:

 

 <?php

        function ten_ham($giatri1 , $giatri2)

       {

            //Lệnh thực thi

      }

?> 

 

Ở đây chúng ta đã khai báo một hàm có tên là ten_ham và truyền vào hàm 2 tham biến là: $giatri1$giatri2.
Để sử dụng hàm vừa định nghĩa ta chỉ cần gọi tên hàm cùng với tham số truyề n vào (nếu có).

 

Ta xét ví dụ :  Tính tổng các số nguyên liên tiếp từ 1 – n. Kế t quả được trả về thông qua tên hàm (n được sử dụng là tham số cho hàm)

 

<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/h tml; charset=utf-8" />
<title>itshare24h.com - chia sẻ kiến thức lập trình </title>
</head>
<body>

<?php 

              function tongN($n)   //định nghĩa một hàm tính tổng có tên là tongN và tham số  truyền vào cho ham là $n
              {
                      $tong = 0;
                      $i = 1;
                     while($i<$n){
                        $tong = $tong+$i;
                       $i++;
                    }
             return $tong;  //khi tính toán xong, ta sử dụng hàm return $tong để trả về kết quả cho hàm thông qua tên hàm.
            }
            echo tongN(200);     //gọi thực thi hàm và in ra màn hình kết quả

    ?>

html>

 

Kết quả đưa ra ta được :

6

 

Các bạn xem lại và thực hành trên máy của mình nhé
Chúc các bạn thành công .

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

1 COMMENT

LEAVE A REPLY


*