ảnh cá nhân cho User trong WordPress

WordPress có rất nhiều plugin hữu ích để tăng cường tính tương tác giữa tác giả và người đọc. Việc có một trang hồ sơ tác giả tốt cũng nhằm mục đích đó. Một trong những phần quan trọng của trang hồ sơ cá nhân tác giả là hình ảnh cá nhân của họ. Mặc định trong wordpress không cho phép user upload ảnh cá nhân của họ, tuy nhiên bạn hoàn toàn làm được điều này với plugin  User Photo.

 

Đầu tiên bạn cần cài đặt plugin User Photo, sau khi cài đặt và kích hoạt vào Settings » User Photođể vào trang cài đặt.

 

User Photo Options

 

Maximum dimension: Kích thước tối đa

Thumbnail dimension: Ảnh thu nhỏ

Serve Avatar as Fallback: Trong trường hợp user không upload ảnh riêng hoặc ảnh upload lên không được chập nhận. Một ảnh mặc định sẽ được thay thế, ản mặc định này được cài đặt trong mục  Discussion.

Override Avatar with User Photo: Khi hàm get_avatar() được gọi, ảnh của user sẽ được sử dụng nếu user có upload ảnh, tuân theo cài đặt ở trong phần Discussion.

JPEG compression: Chất lượng của ảnh sẽ được nén bao nhiêu %.

Notify this administrator by email when user photo needs approval: Thông báo qua email cho  administrator khi ảnh của user cần được phê duyệt.

Require user photo moderation for all users at or below this level: Yêu cầu toàn bộ user từ mức này trở xuống phải có ảnh.

 

Upload ảnh

Để upload ảnh, vào User » Your Proflie, kéo thanh cuộn xuống dưới bạn sẽ thấy Your Photo (trong mục chính là About Yourself)

upload photo

Chọn ảnh của bạn, click vào button Update Profile ở cuối.

your photo

Ảnh này sẽ xuất hiện trong phần tác giả bài viết hoặc avatar comment. Xem thêm tài liệu về cách sử dụng plugin User Photo tại WordPress Plugin page.

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*