Bài này tiếp tục các ví dụ về mảng, bạn có thể tham khảo thêm ở phần 1, phần 2phần 3.

Chương trình để tìm số đối của các thành phần trong mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình để tìm giá trị trung bình của các phần tử trong mảng

 

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình C # để tìm chiều dài của mảng đa chiều không đều

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*