Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình  “C# Hello World” đầu tiên cơ bản nhất .  

Hellow World là chương trình đầu tiên để mở đầu cho việc học một ngôn ngữ lập trình bất kì nào đó, với C# cũng thế, hãy bắt đầu với “C# Hello World” 

 

Ví dụ 1: Sau đây là chương trình C# Hello World, mã nguồn như sau: 

 

/*Đây là chương trình “C# Hello World” đầu tiên*/ 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 

  namespace HelloWorld { 
   class Program { 
     static void Main(string[] args)
     { 
      Console.WriteLine("Welcome to C# World"); /*Xuất ra màn hình “C# Hello World”*/
     } 
   } 
  }

 

Kết quả của chương trình trên như sau :

1

 

 

Với trương trình đầu tiên bước khởi đầu của lập trình C#  quá đơn giản phải không nào  🙂 

Chúc các bạn thành công.

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*