Như các bạn đã biết, để có thể tạo thumnail cho các bài viết trong WordPress chúng ta thường sử dụng featured images làm ảnh đại diện và cũng là  hình ảnh thumnail cho bài viết đó.

wp-featured-image

Nếu vì lý do nào đó mà các bạn không muốn dùng đến hình ảnh featured images nữa thì các bạn có thể vào trực tiếp bài viết đó, và xóa bỏ hình đại diện cho bài viết này đi. Tuy nhiên nếu dùng cách này thì các bạn chỉ có thể xóa bỏ được hình đại diện trong một bài viết, nếu các bạn có hàng ngàn bài viết cần xóa bỏ thì lại là một vấn đề khác.
Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách  để có thể xóa bỏ hàng loạt hình đại diện cho tất cả các bài viết với chỉ một lần thao tác. Các bạn chỉ cần copy đoạn code bên dưới và dán vào file functions.php nằm trong folder template mà các bạn đang dùng.

global $wpdb;
 
$attachments = $wpdb->get_results( "
     SELECT *
     FROM $wpdb->postmeta
     WHERE meta_key = '_thumbnail_id'
" );
 
foreach ( $attachments as $attachment ) {
    wp_delete_attachment( $attachment->meta_value, true );
}
 
$wpdb->query( "
    DELETE FROM $wpdb->postmeta
    WHERE meta_key = '_thumbnail_id'
" );

Thế là xong, ngay khi bạn lưu lại file functions.php , nhấn F5 để refresh lại trang web là các bạn đã có thể thực hiện xong mục đích của mình.  Nhưng các bạn phải xóa bỏ đoạn code trên ra khỏi file funtions.php ngay khi chúng ta thực hiện xong để sau này nếu các bạn muốn sử dụng lại hình ảnh đại diện bằng featured images thì vẫn có thể được.
Nếu trong quá trình viết bài có gây khó hiểu cho các bạn thì đừng ngần ngại để lại câu hỏi dưới dạng comments nhé, mình sẽ trả lời ngay khi có thể.
Chúc các bạn thành công !

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Phản hồi về bài viết này

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY


*